tassar

Vi börjar med grupper
som är lättare än klasser...
;)

Grupper
Färger
EMS koder
Grupp 1
 
 
Svart och blå
non agouti (solida)
utan vitt
n
a
Grupp 2
 
 
Svart och blå
non agouti (solida)
med vitt
n 09, n 03,n 02, n 01
a 09, a 03, a 02, a 01
 
Grupp 3
 
 
 
Svart, Golden och Blå
(viltmönstrad)
agouti (mönstrad)
utan vitt
n 22, n 23, n 24, (n 21)
ny 09, ny 03,ny 02, ny 01
a 22, a 23, a 24, (a 21)
 
Grupp 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brun och Blå
agouti (mönstrad)
med vitt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n 09 22, n 09 23, n 09 24 (n 09 21)
n 03 22, n 03 23, n 03 24 (n 03 21)
n 02 22, n 02 23, n 02 24 (n 02 21)
n 01 22, n 01 23, n 02 24 (n 01 21)
 
ny 09 22, ny 09 23, ny 09 24 (ny 09 21)
ny 03 22, ny 03 23, ny 03 24 (ny 03 21)
ny 02 22, ny 02 23, ny 02 24 (ny 02 21)
ny 01 22, ny 01 23, ny 02 24 (ny 01 21)
 
a 09 22, a 09 23, a 09 24 (a 09 21)
a 03 22, a 03 23, a 03 24 (a 03 21)
a 02 22, a 02 23, a 02 24 (a 02 21)
a 01 22, a 01 23, a 02 24 (a 01 21)
Grupp 5
 
 
 
 
 
 
Röd och Creme och
alla sköldpaddor utan vitt
 
Även svart- och
blå-sköldpaddor.
 
 
d 22, d 23, d 24, (d 21)
e 22, e 23, e 24, (e 21)
 
f 22, f 23, f 24, (f 21)
fy 22, fy 23, fy 24, (fy 21)
 
g 22, g 23, g 24, (g 21)
Grupp 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Röd och Creme och
alla sköldpaddor
med vitt
 
Även svart och blå-sköldpaddor
med vitt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 09 22, d 09 23, d 09 24 (d 09 21)
d 03 22, d 03 23, d 03 24 (d 03 21)
d 02 22, d 02 23, d 02 24 (d 02 21)
d 01 22, d 01 23, d 02 24 (d 01 21)
 
e 09 22, e 09 23, e 09 24 (e 09 21)
e 03 22, e 03 23, e 03 24 (e 03 21)
e 02 22, e 02 23, e 02 24 (e 02 21)
e 01 22, e 01 23, e 02 24 (e 01 21)
 
f 09 22, f 09 23, f 09 24 (f 09 21)
f 03 22, f 03 23, f 03 24 (f 03 21)
f 02 22, f 02 23, f 02 24 (f 02 21)
f 01 22, f 01 23, f 02 24 (f 01 21)
 
fy 09 22, fy 09 23, fy 09 24 (fy 09 21)
fy 03 22, fy 03 23, fy 03 24 (fy 03 21)
fy 02 22, fy 02 23, fy 02 24 (fy 02 21)
fy 01 22, fy 01 23, fy 02 24 (fy 01 21)
 
g 09 22, g 09 23, g 09 24 (g 09 21)
g 03 22, g 03 23, g 03 24 (g 03 21)
g 02 22, g 02 23, g 02 24 (g 02 21)
g 01 22, g 01 23, g 02 24 (g 01 21)
 
Grupp 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silver varianter
 
I grupp 7 ingår ALLA
silvervarianter
utan vitt.
 
Även sköldpaddor och
smoke sköldpaddor!
 
 
 
 
 
 
ns
ns 22, ns 23, ns 24 (ns 21)
as
as 22, as 23, as 24 (as 21)
 
ds
ds 22, ds 23, ds 24, (ds 21)
es
es 22, es 23, es 24, (es 21)
 
fs
fs 22, fs 23, fs 24, (fs 21)
gs
gs 22, gs 23, gs 24, (gs 21)
Grupp 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silver varianter
med vitt
 
I grupp 8 ingår ALLA
silvervarianter med vitt.
 
Även sköldpaddor och
smoke sköldpaddor!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ns
ns 09, ns 03, ns 02, ns 01
ns 09 22, ns 09 23, ns 09 24 (ns 09 21)
ns 09 11, ns 09 12
ns 03 22, ns 03 23, ns 03 24 (ns 03 21)
ns 03 11, ns 03 12
ns 02 22, ns 02 23, ns 02 24 (ns 02 21)
ns 02 11, ns 02 12
ns 01 22, ns 01 23, ns 02 24 (ns 01 21)
ns 01 11, ns 01 12
 
as
as 09, as 03, as 02, as 01
as 09 22, as 09 23, as 09 24 (as 09 21)
as 09 11, as 09 12
as 03 22, as 03 23, as 03 24 (as 03 21)
as 03 11, as 03 12
as 02 22, as 02 23, as 02 24 (as 02 21)
as 02 11, as 02 12
as 01 22, as 01 23, as 02 24 (as 01 21)
as 01 11, as 01 12
 
ds
ds 09, ds 03, ds 02, ds 01
ds 09 22, ds 09 23, ds 09 24 (ds 09 21)
ds 09 11, ds 09 12
ds 03 22, ds 03 23, ds 03 24 (ds 03 21)
ds 03 11, ds 03 12
ds 02 22, ds 02 23, ds 02 24 (ds 02 21)
ds 02 11, ds 02 12
ds 01 22, ds 01 23, ds 02 24 (ds 01 21)
ds 01 11, ds 01 12
 
es
es 09, es 03, es 02, es 01,
es 09 22, es 09 23, es 09 24 (es 09 21)
es 09 11, es 09 12
es 03 22, es 03 23, es 03 24 (es 03 21)
es 03 11, es 03 12
es 02 22, es 02 23, es 02 24 (es 02 21)
es 02 11, es 02 12
es 01 22, es 01 23, es 02 24 (es 01 21)
es 01 11, es 01 12
 
fs
fs 09, fs 03, fs 02, fs 01
fs 09 22, fs 09 23, fs 09 24 (fs 09 21)
fs 09 11, fs 09 12
fs 03 22, fs 03 23, fs 03 24 (fs 03 21)
fs 09 11, fs 09 12
fs 02 22, fs 02 23, fs 02 24 (fs 02 21)
fs 02 11, fs 02 12
fs 01 22, fs 01 23, fs 02 24 (fs 01 21)
fs 01 11, fs 01 12
 
gs
gs 09, gs 03, gs 02, gs 01
gs 09 22, gs 09 23, gs 09 24 (gs 09 21)
gs 09 11, gs 09 12
gs 03 22, gs 03 23, gs 03 24 (gs 03 21)
gs 03 11, gs 03 12
gs 02 22, gs 02 23, gs 02 24 (gs 02 21)
gs 02 11, gs 02 12
gs 01 22, gs 01 23, gs 02 24 (gs 01 21)
gs 01 11, gs 01 12
Grupp 9
Vita katter
w 61 w 62 w 63 w 64

tassar
EMS-koder

n Svart (viltfärgade)
ny Golden
a blå
d röd
e creme
f svart sköldpadda
fy svart golden sköldpadda
g blå sköldpadda
w vit katt
s silver
x icke godkänd färg, katten får inte ställas ut eller avlas på.
   
11 shaded
12 shell/chincilla
21 ospecificerat tabbymönster
22 tabby ( "fjärils-ringar")
23 tigré ("tiger randiga")
24 spotted ("ringarna eller ränderna har spruckit upp och blivit prickar")
   
  utan siffra betyder att katten är utan mönster
   
09 Normalt mycket/lite vitt
03 mera vitt än 09
02 ännu mera vitt än 09
01 mycket mera vitt än 09
   
   
   

tassar

Utställningsklasser

KLASS 12 – Ungdjur
Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad, som uppnått tre månaders ålder men ännu ej fyllt sex månader under utställningsdagen.
KLASS 11 -
Junior
Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad, som uppnått sex månaders ålder men ännu ej fyllt tio månader under utställningsdagen.
KLASS 10 -
Kastratklass
Klass för kastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d'Aptitude de Premier) – minst 93 poäng ska uppnås. Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 8.
KLASS 9 – Öppen klass
Klass för okastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under utställningsdagen. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d'Aptitude de Championat) – minst 93 poäng ska uppnås. Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i klass 7.
KLASS 8 – Premier
Klass för kastrerad raskatt som har titeln Premier (PR). Katt i klass 8 tävlar om CAPIB (Certificat d'Aptitude de Premier International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås. Tre CAPIB, utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Premier. Katten tävlar därefter vidare i klass 6.
KLASS 7 – Champion
Klass för raskatt som har titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om CACIB (Certificat d'Aptitude de Championat International de Beauté) – minst 95 poäng ska uppnås. Tre CACIB utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln Internationell Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.
KLASS 6 - Internationell Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Internationell Premier (IP). Katt i klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d'Aptitude de Grand Premier International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Grand Internationell Premier och tävla vidare i klass 4 gäller: Att katten ska ha åtta CAGPIB från minst fyra olika domare i två olika länder (= ny FIFe-regel).
Läs viktig information om titlarna GIC/GIP och EC/EP här

KLASS 5 – Internationell Champion

Klass för raskatt som har titeln Internationell Champion (IC). Katt i klass 5 tävlar om CAGCIB (Certificat d'Aptitude de Grand Championat International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Grand Internationell Champion och tävla vidare i klass 3 gäller: Att katten ska ha åtta CAGCIB från minst fyra olika domare i två olika länder (= ny FIFe-regel).
Läs viktig information om titlarna GIC/GIP och EC/EP här

KLASS 4 –
Grand Internationell Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Grand Internationell Premier (GIP). Katt i klass 4 tävlar om CAPE (Certificat d'Aptitude de Premier d'Europé) - minst 97 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Europa Premier och tävla vidare i klass 2 gäller:
Att katten ska ha elva CAPE från sex olika domare i två olika länder (= ny FIFe-regel).
Läs viktig information om titlarna GIC/GIP och EC/EP här

KLASS 3 –
Grand Internationell Champion

Klass för raskatt som har titeln Grand Internationell Champion (GIC). Katt i klass 3 tävlar om CACE (Certificat d'Aptitude de Championat d'Europé) - minst 97 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Europa Champion och tävla vidare i klass 1 gäller: Att katten ska ha elva CACE från sex olika domare i två olika länder (= ny FIFe-regel).
Läs viktig information om titlarna GIC/GIP och EC/EP här

KLASS 2 – Europa Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Europa Premier (EP). Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat.

Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 2 rangordnas inte.

KLASS 1 – Europa Champion

Klass för raskatt som har titeln Europa Champion (EC). Katt i klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar inte om ytterligare certifikat.

Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 1 rangordnas inte.

Övriga FIFe utställningsklasser
KLASS 13 a - Novisklass
Katt som saknar stamtavla kan, om synnerliga skäl föreligger, anmälas i denna klass om den är minst tio månader och har blivit kontrollerad av det nationella avelsrådet (inom SVERAK; SBR).
KLASS 13 b - Kontrollklass
Klass för bland annat avelsgodkännande och färgbedömning. Katten kan anmälas till kontrollklass på begäran av det nationella avelsrådet eller på begäran av ägaren. Två domare ska förses med skriftlig förklaring till varför katten visas i kontrollklassen. Katt som har kontrollstambok (RIEX-stamtavla) måste ha ett avelsgodkännande innan registrering av avkomma kan ske. Excellentbedömning i ”vanlig” klass godkänns också som avelsgodkännande.
KLASS 14 - Huskatt
Klass för huskatt (utan stamtavla), äldre än uppskattningsvis sex månader. Är huskatten över tio månader ska den vara kastrerad för att få ställas ut.
Nationella utställningsklasser
Klass 1-14 ska vara med på alla internationella utställningar. De nationella klasserna 15-18 väljer arrangerande klubb om de vill ha med eller inte.
KLASS 15 a - Senior
Klass för alla katter, både raskatter och huskatter, mellan 7 och 10 år. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori.
KLASS 15 b - Veteran
Klass för alla katter, både raskatter och huskatter, från 10 år och äldre. Klassen är uppdelad i hanar och honor och en bästa totalt tas ut inom respektive kategori.
KLASS 16 -
Avel
Klass för okastrerad raskatt med minst tre avkommor utställda till bedömning i klass 1-12. Klassen är uppdelad i hanar och honor inom respektive kategori.
KLASS 17 - Uppfödning
Klass för uppfödare. Minst fem katter med uppfödarens stamnamn ska delta i klass 1-12. Minst två dem måste vara yngre än tio månader (dvs. klass 11-12).
KLASS 18 - Kullklass
I kullklass kan uppfödare ställa ut kull som är tre-sex månader. Minst tre kattungar ska vara med vid bedömningen men hela kullen behöver inte deltaga. Domaren bedömer kullens jämnhet utifrån rasens standard.

Läs mer om utställningsklasser på Sveraks sida